• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'sentʃuri</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'sentʃəri</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 13: Dòng 13:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  Dòng 31: Dòng 31:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=century century] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=century century] : Chlorine Online
  *[http://foldoc.org/?query=century century] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=century century] : Foldoc
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  14:14, ngày 7 tháng 1 năm 2009

  /'sentʃəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trăm năm, thế kỷ
  Trăm (cái gì đó...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trăm đô la
  (từ cổ,nghĩa cổ) ( La mã) đại đội (gồm 100 người)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thế kỷ

  Oxford

  N.
  (pl. -ies) 1 a a period of one hundred years. b any of thecenturies reckoned from the birth of Christ (twentieth century =1901-2000; fifth century BC = 500-401 BC). °In modern use oftenreckoned as (e.g.) 1900-1999.
  A a score etc. of a hundred ina sporting event, esp. a hundred runs by one batsman in cricket.b a group of a hundred things.
  A a company in the ancientRoman army, orig. of 100 men. b an ancient Roman politicaldivision for voting.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X