• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Có thể bị thiêu huỷ, có thể bị cháy sạch===== =====Có thể ăn được, có thể tiêu thụ được===== ==T...)
  (Adj. & n.)
  Dòng 17: Dòng 17:
  ===Adj. & n.===
  ===Adj. & n.===
  -
  =====Adj. that can be consumed; intended forconsumption.=====
  +
  =====Adj. that can be consumed; intended for consumption.=====
  =====N. (usu. in pl.) a commodity that is eventuallyused up, worn out, or eaten.=====
  =====N. (usu. in pl.) a commodity that is eventuallyused up, worn out, or eaten.=====

  16:33, ngày 22 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể bị thiêu huỷ, có thể bị cháy sạch
  Có thể ăn được, có thể tiêu thụ được

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj. that can be consumed; intended for consumption.
  N. (usu. in pl.) a commodity that is eventuallyused up, worn out, or eaten.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X