• Revision as of 16:33, ngày 22 tháng 12 năm 2007 by Smiling face (Thảo luận | đóng góp)
  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể bị thiêu huỷ, có thể bị cháy sạch
  Có thể ăn được, có thể tiêu thụ được

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj. that can be consumed; intended for consumption.
  N. (usu. in pl.) a commodity that is eventuallyused up, worn out, or eaten.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X