• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'kreipi</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'kreipi</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ===Tính từ===
  +
  =====Tính từ=====
  -
   
  +
  =====Như nhiễu=====
  =====Như nhiễu=====
  [[Category:Thông dụng]]
  [[Category:Thông dụng]]

  03:51, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /'kreipi/

  Thông dụng

  Tính từ
  Như nhiễu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X