• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (21:50, ngày 20 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">'kri:ki</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'kri:ki</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  - 
  =====Cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt=====
  =====Cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt=====
  -
  ==Chuyên ngành==
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
  {|align="right"
  +
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
  === Oxford===
  +
  -
  =====Adj.=====
  +
  -
  =====(creakier, creakiest) 1 liable to creak.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====A stiff orfrail (creaky joints). b (of a practice, institution, etc.)decrepit, dilapidated, outmoded.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Creakily adv. creakiness n.=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  Hiện nay

  /'kri:ki/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X