• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 14: Dòng 14:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====V.intr.=====
   
  -
  =====(of troops or a stream) issue from a ravine, wood,etc., into open ground.=====
   
  -
  =====(often foll. by into) (of a river,road, etc.) merge into a larger body or area.=====
   
  -
  =====Debouchment n.[F d‚boucher (as DE-, bouche mouth)]=====
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  03:34, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /di´bautʃ/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Thoát ra chỗ rộng
  Chảy ra (sông)
  (quân sự) ra khỏi đường hẻm, ra khỏi rừng sâu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X