• (Khác biệt giữa các bản)
  (thềm từ)
  (sửa đổi)
  Dòng 2: Dòng 2:
  <!-- Tại Tra Từ -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  -
  == Từ điển kinh tế==
  +
  ==Từ điển kinh tế==
  ===== một bảng chỉ ra mối quan hệ giữa giá của một hàng hóa và lượng cầu của nó =====
  ===== một bảng chỉ ra mối quan hệ giữa giá của một hàng hóa và lượng cầu của nó =====

  13:16, ngày 9 tháng 3 năm 2010


  ==Từ điển kinh tế==
  
  một bảng chỉ ra mối quan hệ giữa giá của một hàng hóa và lượng cầu của nó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X