• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Ngoại động từ=== =====Làm mất tính thiêng liêng===== =====Dùng vào việc phàm tục, báng bổ tính cách thiêng liêng===== =====D...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 15: Dòng 15:
  =====Dâng cho ma quỷ=====
  =====Dâng cho ma quỷ=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[desecrated]]
   +
  *Ving: [[desecrating]]
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==

  17:00, ngày 22 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm mất tính thiêng liêng
  Dùng vào việc phàm tục, báng bổ tính cách thiêng liêng
  Dâng cho ma quỷ

  hình thái từ

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Profane, defile, blaspheme (against), dishonour, degrade,debase, befoul, contaminate, pollute, corrupt, violate, pervert,vitiate: Vandals desecrated the temple of Minerva.

  Oxford

  V.tr.

  Violate (a sacred place or thing) with violence,profanity, etc.
  Deprive (a church, a sacred object, etc.) ofsanctity; deconsecrate.
  Desecration n. desecrator n. [DE- +CONSECRATE]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X