• (đổi hướng từ Desecrated)
  /´desi¸kreit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm mất tính thiêng liêng
  Dùng vào việc phàm tục, báng bổ tính cách thiêng liêng
  Dâng cho ma quỷ

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  honor , praise , sanctify

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X