• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´drʌmlin</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´drʌmlin</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  - 
  =====Đồi nhỏ hình trứng do vật của băng hà chồng chất mà thành=====
  =====Đồi nhỏ hình trứng do vật của băng hà chồng chất mà thành=====
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  =====đồi hình trống=====
  =====đồi hình trống=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====đồi băng tích=====
  =====đồi băng tích=====
  -
  === Oxford===
   
  -
  ===Var. of DRUM(2).===
   

  04:20, ngày 25 tháng 6 năm 2009

  /´drʌmlin/

  Thông dụng

  Đồi nhỏ hình trứng do vật của băng hà chồng chất mà thành

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đồi hình trống

  Kỹ thuật chung

  đồi băng tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X