• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">i'levn</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">i'lev(ə)n</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 18: Dòng 18:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  -
  =====số 11=====
  +
  =====số 11=====
  =====số mười một=====
  =====số mười một=====
  Dòng 47: Dòng 47:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=eleven eleven] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=eleven eleven] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=eleven eleven] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=eleven eleven] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  09:37, ngày 17 tháng 12 năm 2008

  /i'lev(ə)n/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mười một
  to be eleven
  mười một tuổi

  Danh từ

  Số mười một
  Đội mười một người
  an eleven
  một đội mười một người (bóng đá, crikê...)
  ( the Eleven) mười một đồ đệ của Chúa Giê-xu (trừ Giu-đa)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số 11
  số mười một

  Oxford

  N. & adj.
  N.
  One more than ten; the sum of six units andfive units.
  A symbol for this (11, xi, XI).
  A size etc.denoted by eleven.
  A set or team of eleven individuals.
  The time of eleven o'clock (is it eleven yet?).
  Adj. thatamount to eleven.
  Eleven-plus esp. hist. (in the UK) anexamination taken at the age of 11-12 to determine the type ofsecondary school a child should enter. [OE endleofon f. Gmc]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X