• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  n (Empty vessels mạke the greatest sound đổi thành Empty vessels make the greatest sound)

  04:59, ngày 24 tháng 4 năm 2009

  Idioms

  thùng rỗng kêu to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X