• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (16:02, ngày 11 tháng 5 năm 2012) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ===Danh từ ( (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) .fervor)===
  ===Danh từ ( (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) .fervor)===
  =====Sự nhiệt tình, sự hăng hái; sự tha thiết; sự sôi nổi=====
  =====Sự nhiệt tình, sự hăng hái; sự tha thiết; sự sôi nổi=====
   +
  Đồng nghĩa: enthuasiasm
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  Hiện nay

  /´fə:və/

  Thông dụng

  Danh từ ( (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) .fervor)

  Sự nhiệt tình, sự hăng hái; sự tha thiết; sự sôi nổi

  Đồng nghĩa: enthuasiasm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X