• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (18:19, ngày 16 tháng 6 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">dʒi:</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">dʒi:</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Thán từ=====
  +
  ===Thán từ===
   +
   
  =====Đi nào (tiếng quát ngựa) ( (cũng) gee-ho, gee-hup, gee-up, gee-wo)=====
  =====Đi nào (tiếng quát ngựa) ( (cũng) gee-ho, gee-hup, gee-up, gee-wo)=====
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cứ thế!, thế!, được!=====
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cứ thế!, thế!, được!=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /dʒi:/

  Thông dụng

  Thán từ

  Đi nào (tiếng quát ngựa) ( (cũng) gee-ho, gee-hup, gee-up, gee-wo)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cứ thế!, thế!, được!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X