• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Phiếu đổi lấy hàng (cũng) gift voucher)===== == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====phiếu quà t...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 9: Dòng 7:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====phiếu quà tặng=====
  +
  =====phiếu quà tặng=====
  -
  =====phiếu tặng=====
  +
  =====phiếu tặng=====
  -
  =====phiếu tặng mua hàng miễn phí=====
  +
  =====phiếu tặng mua hàng miễn phí=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=gift%20token gift token] : National Weather Service
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:26, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Thông dụng

  Danh từ

  Phiếu đổi lấy hàng (cũng) gift voucher)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phiếu quà tặng
  phiếu tặng
  phiếu tặng mua hàng miễn phí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X