• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (hình thái từ)
  Dòng 24: Dòng 24:
  =====Quyến rũ, làm say đắm, mê hoặc=====
  =====Quyến rũ, làm say đắm, mê hoặc=====
  ===hình thái từ===
  ===hình thái từ===
  -
  *Ved: [[glamored]]
  +
  *Ved: [[glamoured]]
  -
  *Ving: [[glamoring]]
  +
  *Ving: [[glamouring]]
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==

  10:22, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác glamor

  Danh từ

  Sức quyến rũ huyền bí, sức mê hoặc
  Vẻ đẹp quyến rũ, vẻ đẹp say đắm, vẻ đẹp huyền ảo
  the glamour of moonlight
  vẻ đẹp huyền ảo của đêm trăng
  to cast a glamour over somebody
  làm ai say đắm; bỏ bùa cho ai

  Ngoại động từ

  Quyến rũ, làm say đắm, mê hoặc

  hình thái từ

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Allure, fascination, charm, attractiveness, brilliance,glitter, attraction, magnetism, charisma, captivation,desirability, appeal, enchantment, bewitchment, witchcraft,sorcery, magic: Who today can match the glamour of the moviestars of the '30s?

  Oxford

  N. & v.

  (US glamor)
  N.
  Physical attractiveness, esp. whenachieved by make-up etc.
  Alluring or exciting beauty or charm(the glamour of New York).
  V.tr.
  Poet. affect withglamour; bewitch; enchant.
  Colloq. make glamorous.
  Glamorous adj. glamorouslyadv. [18th c.: var. of GRAMMAR, with ref. to the occultpractices associated with learning in the Middle Ages]

  Tham khảo chung

  • glamour : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X