• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== Cách viết khác gormandise =====Như gormandise===== ==Từ điển Oxford== ===V. & n.=== =====(also -ise)===== =====V.===== =====Intr. & tr. ea...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 11: Dòng 11:
  =====Như gormandise=====
  =====Như gormandise=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[gormandized]]
   +
  *Ving: [[gormandizing]]
  == Oxford==
  == Oxford==

  17:01, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác gormandise

  Như gormandise

  hình thái từ

  Oxford

  V. & n.

  (also -ise)
  V.
  Intr. & tr. eat or devourvoraciously.
  Intr. indulge in good eating.
  N. =GOURMANDISE.
  Gormandizer n. [as GOURMANDISE]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X