• (đổi hướng từ Gormandizing)
  /´gɔ:mən¸daiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác gormandise

  Như gormandise

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X