• (Khác biệt giữa các bản)
  (bổ xung)
  Hiện nay (09:27, ngày 30 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (bổ xung)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===== tổng lợi nhuận bán hàng tính theo đơn vị phần trăm: (doanh thu - chi phí)*100/chi phí
  +
  ===== tổng lợi nhuận bán hàng tính theo đơn vị phần trăm: (doanh thu - chi phí)*100/chi phí - Gross income expressed as a percentage of cost of sales. Formula: (Sales revenue - Cost of sales) x 100 ÷ Cost of sales. =====
  -
  Gross income expressed as a percentage of cost of sales. Formula: (Sales revenue - Cost of sales) x 100 ÷ Cost of sales. =====
  +
  =====lãi gộp=====
  =====lãi gộp=====
  =====tổng số tiếp nhận (bảo hiểm)=====
  =====tổng số tiếp nhận (bảo hiểm)=====

  Hiện nay

  Kinh tế

  tổng lợi nhuận bán hàng tính theo đơn vị phần trăm: (doanh thu - chi phí)*100/chi phí - Gross income expressed as a percentage of cost of sales. Formula: (Sales revenue - Cost of sales) x 100 ÷ Cost of sales.
  lãi gộp
  tổng số tiếp nhận (bảo hiểm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X