• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====tổng lợi nhuận bán hàng===== =====tổng số tiếp nhận (bảo hiểm)===== == Tham khảo chung == *[http:...)
  (nghĩa mới)
  Dòng 4: Dòng 4:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====tổng lợi nhuận bán hàng=====
  +
  =====tổng lợi nhuận bán hàng=====
  -
  =====tổng số tiếp nhận (bảo hiểm)=====
  +
  =====lãi gộp=====
   +
  =====tổng số tiếp nhận (bảo hiểm)=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=gross%20margin gross margin] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=gross%20margin gross margin] : National Weather Service
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
   

  06:57, ngày 18 tháng 9 năm 2008

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tổng lợi nhuận bán hàng
  lãi gộp
  tổng số tiếp nhận (bảo hiểm)

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X