• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Habergeon tại CĐ Kinhteđóng góp từ Habergeon tại CĐ Kythuat)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'hæbəʤən</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'hæbəʤən</font>'''/=====
  Dòng 11: Dòng 7:
  =====(sử học) Áo giáp không tay=====
  =====(sử học) Áo giáp không tay=====
  -
  == Oxford==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===N.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Oxford===
   +
  =====N.=====
  =====Hist. a sleeveless coat of mail. [ME f. OF haubergeon (asHAUBERK)]=====
  =====Hist. a sleeveless coat of mail. [ME f. OF haubergeon (asHAUBERK)]=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  03:26, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /'hæbəʤən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sử học) Áo giáp không tay

  Chuyên ngành

  Oxford

  N.
  Hist. a sleeveless coat of mail. [ME f. OF haubergeon (asHAUBERK)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X