• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  =====cửa chu kỳ=====
  =====cửa chu kỳ=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====nửa chu kỳ=====
  +
  =====nửa chu kỳ=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=half-cycle half-cycle] : National Weather Service
  +
  [[Category:Điện]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Điện]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:27, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /¸ha:f´saikl/

  Điện

  cửa chu kỳ

  Kỹ thuật chung

  nửa chu kỳ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X