• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  -
  ::[[handsome]] [[is]] [[that]] [[handsome]] [[does]]
  +
  Hay [[handsome]] [[is]] [[as]] [[handsome]] [[does]]
  ::đẹp nết hơn đẹp người; xét người bằng việc làm đừng xét qua lời nói
  ::đẹp nết hơn đẹp người; xét người bằng việc làm đừng xét qua lời nói
   +
  ::Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người
  Xem thêm [[handsome]]
  Xem thêm [[handsome]]
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  +
  [[Thể_loại:Thành ngữ]]

  06:23, ngày 3 tháng 3 năm 2010

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  Hay handsome is as handsome does

  đẹp nết hơn đẹp người; xét người bằng việc làm đừng xét qua lời nói
  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

  Xem thêm handsome

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X