• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 4: Dòng 4:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Thành ngữ===
  ===Thành ngữ===
  -
  ::Haste makes waste
  +
  ::[[Haste]] [[makes]] [[waste]]
  ::Dục tốc bất đạt
  ::Dục tốc bất đạt

  16:20, ngày 22 tháng 1 năm 2010


  Thông dụng

  Thành ngữ

  Haste makes waste
  Dục tốc bất đạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X