• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:59, ngày 28 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´ha:t¸striηz</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´ha:t¸striηz</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====(nghĩa bóng) những tình cảm sâu sắc nhất; những xúc động sâu xa nhất=====
  =====(nghĩa bóng) những tình cảm sâu sắc nhất; những xúc động sâu xa nhất=====
  ::[[to]] [[play]] [[upon]] [[someone's]] [[heart-strings]]
  ::[[to]] [[play]] [[upon]] [[someone's]] [[heart-strings]]

  Hiện nay

  /´ha:t¸striηz/

  Thông dụng

  Danh từ

  (nghĩa bóng) những tình cảm sâu sắc nhất; những xúc động sâu xa nhất
  to play upon someone's heart-strings
  kích động những tình cảm sâu sắc nhất của ai, làm cho ai hết sức cảm động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X