• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:32, ngày 25 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">¸hiərin´a:ftə</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">¸hiərin´a:ftə</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ::(Như [[hereafter]])
  +
  (Như [[hereafter]])
  ===Phó từ===
  ===Phó từ===
  =====Ở dưới đây=====
  =====Ở dưới đây=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  /¸hiərin´a:ftə/

  Thông dụng

  (Như hereafter)

  Phó từ

  Ở dưới đây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X