• /hiər'ɑ:ftə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Sau đây, sau này, trong tương lai
  Ở kiếp sau, ở đời sau

  Danh từ

  Tương lai
  Kiếp sau, đời sau

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sau đây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X