• (Khác biệt giữa các bản)
  (bổ xung)
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  =====trục và căm=====
  =====trục và căm=====
   +
  =====phương pháp triển khai máy bay trong đó hãng chỉ định một hoặc nhiều thành phố chiến lược của nó như thành phố trung tâm, nơi máy bay lớn nhất của nó mang phần lớn hàng hóa và hành khách, thông qua nhiều chuyến bay dự kiến.Hành khách và hàng hóa sau đó được đưa đến các địa điểm tương ứng bởi các máy bay nhỏ hơn của hãng hoặc máy bay của các hãng hàng ko nhỏ hơn theo sự sắp xếp chia sẻ mã(Aircraft deployment method in which a carrier designates one or more strategically located cities as hubs to which its larger aircraft bring most of its passengers and cargo through many scheduled flights. The passengers and cargo are then taken to their respective destinations by smaller aircraft belonging to the same carrier or smaller (commuter or feeder) airlines under a codesharing arrangement.)=====
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  14:57, ngày 6 tháng 8 năm 2010

  Kinh tế

  trục và căm
  phương pháp triển khai máy bay trong đó hãng chỉ định một hoặc nhiều thành phố chiến lược của nó như thành phố trung tâm, nơi máy bay lớn nhất của nó mang phần lớn hàng hóa và hành khách, thông qua nhiều chuyến bay dự kiến.Hành khách và hàng hóa sau đó được đưa đến các địa điểm tương ứng bởi các máy bay nhỏ hơn của hãng hoặc máy bay của các hãng hàng ko nhỏ hơn theo sự sắp xếp chia sẻ mã(Aircraft deployment method in which a carrier designates one or more strategically located cities as hubs to which its larger aircraft bring most of its passengers and cargo through many scheduled flights. The passengers and cargo are then taken to their respective destinations by smaller aircraft belonging to the same carrier or smaller (commuter or feeder) airlines under a codesharing arrangement.)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X