• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự hít vào===== =====Sự xông===== =====Thuốc xông===== == Từ điển Y học== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====hít, x...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  =====/'''<font color="red">¸inhə´leiʃən</font>'''/=====
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 16: Dòng 10:
  =====Thuốc xông=====
  =====Thuốc xông=====
  -
  == Y học==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Y học===
  =====hít, xông=====
  =====hít, xông=====

  19:44, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /¸inhə´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hít vào
  Sự xông
  Thuốc xông

  Chuyên ngành

  Y học

  hít, xông

  Giải thích VN: Động tác hít không khí vào phôỉ.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X