• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">in´seʃəbl</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">in'seiʃəb(ə)l</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Oxford===
  === Oxford===
  Dòng 21: Dòng 21:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=insatiable insatiable] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=insatiable insatiable] : National Weather Service
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  20:19, ngày 4 tháng 12 năm 2008

  /in'seiʃəb(ə)l/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể thoả mãn được; tham lam vô độ

  Chuyên ngành

  Oxford

  Adj.
  Unable to be satisfied.
  (usu. foll. by of) extremelygreedy.
  Insatiability n. insatiably adv. [ME f. OFinsaciable or L insatiabilis (as IN-(1), SATIATE)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X