• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Điện== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====toán tử J===== ''Giải thích VN'': Số ảo j theo quy ước là J2 =-1. == Tham khảo chung == *[http://www.eurochl...)
  (đóng góp từ J-operator tại CĐ Kinhteđóng góp từ J-operator tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">dzei-'ɔpəreitə</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Điện==
  == Điện==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====toán tử J=====
  +
  =====toán tử J=====
  ''Giải thích VN'': Số ảo j theo quy ước là J2 =-1.
  ''Giải thích VN'': Số ảo j theo quy ước là J2 =-1.
  Dòng 16: Dòng 14:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=J-operator J-operator] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=J-operator J-operator] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Điện]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Điện]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  21:51, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /dzei-'ɔpəreitə/

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  toán tử J

  Giải thích VN: Số ảo j theo quy ước là J2 =-1.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X