• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">'d&#658;&#230;&#951;gls&#601</font>'''/)
  (/'''<font color="red">'d&#658;&#230;&#951;gls'd&#658;&#230;&#601;</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'d&#658;&#230;&#951;gls'd&#658;&#230;&#601;</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'d&#658;&#230;&#951;gl</font>'''/=====
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  16:04, ngày 3 tháng 6 năm 2008

  /'dʒæηgl/

  Thông dụng

  Xem jangle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X