• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Locomotor tại CĐ Kinhteđóng góp từ Locomotor tại CĐ Kythuat)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ====/<font color="red">,loukə'moutə </font>/====
  ====/<font color="red">,loukə'moutə </font>/====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  Dòng 8: Dòng 7:
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====vật di động=====
  +
  =====vật di động=====
  == Y học==
  == Y học==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====vận động, di động=====
  +
  =====vận động, di động=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====vận động=====
  +
  =====vận động=====
  ::[[locomotor]] [[ataxia]]
  ::[[locomotor]] [[ataxia]]
  ::mất điều hòa vận động
  ::mất điều hòa vận động
  Dòng 25: Dòng 24:
  =====Of or relating to locomotion. [LOCOMOTION + MOTOR]=====
  =====Of or relating to locomotion. [LOCOMOTION + MOTOR]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Y học]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
   +
  [[Thể_loại:Y học]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  16:48, ngày 9 tháng 6 năm 2008

  /,loukə'moutə /

  Thông dụng

  Danh từ

  Người vận động; vật di động

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  vật di động

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  vận động, di động

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  vận động
  locomotor ataxia
  mất điều hòa vận động

  Oxford

  Adj.

  Of or relating to locomotion. [LOCOMOTION + MOTOR]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X