• /ə´tæksiə/

  Thông dụng

  Cách viết khác ataxy

  Như ataxy

  Chuyên ngành

  Y học

  mất điều hòa
  kinetic ataxia
  mất điều vận, mất điều hòa vận động
  locomotor ataxia
  mất điều hòa vận động
  spinal ataxia
  mất điều hòa tủy sống
  vestibular ataxia
  mất điều hòa tiền đình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X