• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (12:57, ngày 29 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (MF)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  =====động lực của thị trường=====
  =====động lực của thị trường=====
   +
  =====Các tác nhân thị trường=====
   +
  ::Là những tác nhân phát sinh từ quan hệ tự do giữa cung và cầu của thị tường dẫn đến việc phải điều chỉnh giá bán và/hoặc số lượng được giao dịch
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  Kinh tế

  động lực của thị trường
  Các tác nhân thị trường
  Là những tác nhân phát sinh từ quan hệ tự do giữa cung và cầu của thị tường dẫn đến việc phải điều chỉnh giá bán và/hoặc số lượng được giao dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X