• (Khác biệt giữa các bản)
  n (Sua doi nho)
  n (Sua doi nho)
  Dòng 1: Dòng 1:
  * navigation
  * navigation
  -
  **http://tratu.vn/index.php?title=Cai_dat_plugin&dict=en_vn&action=view#redirect| <b><font color="red">Plugin Tratu cho Firefox 4.0</font></b>
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Cai_dat_plugin&dict=en_vn&action=view#redirect| <b><font color="red">Plugin Tratu cho Firefox 4.0</font></b>
  -
  **http://tratu.vn/forum/|<b><font color="#4488FF">Forum Soha Tra Từ</font></b>
  +
  **http://tratu.soha.vn/forum/|<b><font color="#4488FF">Forum Soha Tra Từ</font></b>
  -
  **http://tratu.vn/dict/en_vn/Special:G_translate| <b><font color="#4488FF">Hỗ trợ dịch văn bản</font></b>
  +
  **http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Special:G_translate| <b><font color="#4488FF">Hỗ trợ dịch văn bản</font></b>
  -
  **http://tratu.vn/index.php?title=Special:Recentchanges| Các thay đổi gần đây
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Special:Recentchanges| Các thay đổi gần đây
  -
  **http://tratu.vn/index.php?title=Đặc_biệt:Wantedpages&dict=en_vn| Từ cần giải nghĩa
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Đặc_biệt:Wantedpages&dict=en_vn| Từ cần giải nghĩa
  -
  **http://tratu.vn/dict/en_vn/CongDong:BBTT| Thông báo cộng đồng
  +
  **http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/CongDong:BBTT| Thông báo cộng đồng
  -
  **http://tratu.vn/index.php?title=Special:Specialpages| Trang đặc biệt
  +
  **http://tratu.soha.vn/index.php?title=Special:Specialpages| Trang đặc biệt
  -
  **http://tratu.vn/dict/en_vn/Trogiup:Vòng_quanh_Soha_Tra_Từ| Trợ giúp
  +
  **http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Trogiup:Vòng_quanh_Soha_Tra_Từ| Trợ giúp
  **http://tratuvn.blogspot.com/|<b><font color="#FF6633"> Tratu Blog</font></b>
  **http://tratuvn.blogspot.com/|<b><font color="#FF6633"> Tratu Blog</font></b>

  04:15, ngày 11 tháng 5 năm 2011

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X