• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thông dụng)
  Hiện nay (14:13, ngày 13 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====Nhân các pixel màu nền với các pixel hòa trộn (trong Photoshop)
  +
  =====Nhân các pixel màu nền với các pixel hòa trộn (trong Photoshop)=====

  Hiện nay

  Thông dụng

  Nghĩa chuyên ngành

  Nhân các pixel màu nền với các pixel hòa trộn (trong Photoshop)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X