• (Khác biệt giữa các bản)
  n (NC)
  Hiện nay (16:27, ngày 10 tháng 5 năm 2010) (Sửa) (undo)
  n (NC)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  =====hợp đồng không đền bù (là loại hợp đồng mà chỉ có bên ký kết có nghĩa vụ đối với bên kia chứ không có sự đáp lại, như hợp đồng tặng biếu, hợp đồng cho vay không lãi...)
  +
  =====hợp đồng không đền bù (là loại hợp đồng mà chỉ có bên ký kết có nghĩa vụ đối với bên kia chứ không có sự đáp lại, như hợp đồng tặng biếu, hợp đồng cho vay không lãi...)=====
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  Kinh tế

  hợp đồng không đền bù (là loại hợp đồng mà chỉ có bên ký kết có nghĩa vụ đối với bên kia chứ không có sự đáp lại, như hợp đồng tặng biếu, hợp đồng cho vay không lãi...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X