• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====tiếp thị chỗ khuyết===== == Tham khảo chung == *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=nich...)
  n (nghĩa và giải thích)
  Dòng 6: Dòng 6:
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====tiếp thị chỗ khuyết=====
  +
  =====tiếp thị hồng tâm, tiếp thị trọng điểm (concentrated marketing)=====
   +
  Mục đích ngắm vào một hay nhiều phân đoạn nhỏ và đạt tới sự thống lĩnh tại hồng tâm (điểm trung tâm nhất) của (các) phân đoạn đó.
   +
   
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==

  01:22, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tiếp thị hồng tâm, tiếp thị trọng điểm (concentrated marketing)

  Mục đích ngắm vào một hay nhiều phân đoạn nhỏ và đạt tới sự thống lĩnh tại hồng tâm (điểm trung tâm nhất) của (các) phân đoạn đó.


  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X