• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cạnh tranh ghi giá cả===== =====cạnh tranh phi giá cả===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/sea...)
  (cạnh tranh ghi giá cả)
  Dòng 6: Dòng 6:
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cạnh tranh ghi giá cả=====
  +
  =====cạnh tranh về các yếu tố ngoài giá cả=====
   +
   
  =====cạnh tranh phi giá cả=====
  =====cạnh tranh phi giá cả=====

  14:26, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cạnh tranh về các yếu tố ngoài giá cả
  cạnh tranh phi giá cả

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X