• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (23:10, ngày 12 tháng 9 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 13: Dòng 13:
  ::[[observation]] [[post]]
  ::[[observation]] [[post]]
  ::trạm quan sát
  ::trạm quan sát
  -
  ::[[The]] [[pain]] [[made]] [[him]] [[long]] [[for]] [[oblivion]]
   
  -
  ::Nỗi đau khiến anh ta thèm muốn sự quên lãng
   
  =====Khả năng quan sát, năng lực quan sát=====
  =====Khả năng quan sát, năng lực quan sát=====

  Hiện nay

  /obzә:'vei∫(ә)n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quan sát, sự theo dõi
  be under observation
  bị theo dõi kỹ càng
  keep sb under observation
  theo dõi ai một cách cẩn thận
  take an observation
  sự xác định toạ độ theo độ cao mặt trời
  observation post
  trạm quan sát
  Khả năng quan sát, năng lực quan sát
  a man of no observation
  người không có năng lực quan sát
  Lời nhận xét, điều quan sát được, điều nhận thấy
  Lời bình phẩm
  (quân sự) sự quan sát, sự theo dõi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) sự quan sát, sự quan trắc
  extreme observation
  giá trị quan sát biên
  incomplete observation
  quan sát không đầy đủ
  statistical observation
  quan sát thống kê


  Cơ - Điện tử

  Sự quan sát, sự quan trắc

  Cơ khí & công trình

  sự đo ngầm

  Hóa học & vật liệu

  sự đo ngắm

  Xây dựng

  sự ngắm đo

  Kỹ thuật chung

  quan sát
  chance observation
  sự quan sát ngẫu nhiên
  Committee on Earth Observation Satellites (CEOS)
  ủy ban về vệ tinh quan sát trái đất
  cost of observation
  giá thành quan sát
  double-theodolite observation
  máy quan sát kinh vĩ kép
  Earth Observation (EO)
  quan sát trái đất
  earth observation satellite
  vệ tinh quan sát trái đất
  Earth Observation Satellite (EOSAT)
  vệ tinh quan sát trái đất
  Earth observation satellite-EOS
  vệ tinh quan sát trái đất
  Earth Resources Observation Satellite (EROS)
  vệ tinh quan sát tài nguyên trái đất
  extreme observation
  giá trị quan sát biên
  incomplete observation
  quan sát không đầy đủ
  indirect observation
  sự quan sát gián tiếp
  Intelligent Guide to Earth ObServation (IGEOS)
  chỉ dẫn thông minh về quan sát trái đất thông minh
  meteorological observation set
  máy quan sát khí tượng
  observation (al) error
  sai số quan sát
  observation grid
  lưới quan sát
  observation hole
  lỗ quan sát
  observation location
  nơi quan sát
  observation of the sag of a beam
  sự quan sát độ võng của dầm
  observation office
  đài quan sát
  observation panel
  bảng quan sát
  observation panel
  cửa quan sát
  observation panel
  panô quan sát được
  observation period
  giai đoạn quan sát
  observation satellite
  vệ tinh quan sát
  observation spillover
  tràn tín hiệu quan sát
  observation telephone
  điện thoại quan sát
  observation tower
  chòi quan sát
  observation well
  giếng quan sát
  PCO: point of control and observation
  điểm quan sát và điều khiển
  point of observation
  điểm quan sát
  Radio Atmospheric Observation Balloon (RAOB)
  khinh khí cầu quan sát tầng khí quyển bằng vô tuyến
  radio echo observation
  quan sát vô tuyến phản xạ
  random observation method
  phương pháp quan sát ngẫu nhiên
  REMote Observation System (REMOBS)
  hệ thống quan sát từ xa
  statistical observation
  quan sát thống kê
  sự chụp ảnh
  sự đo vẽ
  sự quan sát
  chance observation
  sự quan sát ngẫu nhiên
  indirect observation
  sự quan sát gián tiếp
  observation of the sag of a beam
  sự quan sát độ võng của dầm
  sự quan trắc
  coastal observation
  sự quan trắc bờ biển
  conditioned observation s observation
  sự quan trắc quy ước
  field observation
  sự quan trắc tại chỗ
  field observation
  sự quan trắc thực địa
  outdoor observation
  sự quan trắc ngoài trời
  settlement observation
  sự quan trắc lún (nền)
  stage observation
  sự quan trắc mức nước
  stationary observation
  sự quan trắc tĩnh tại
  tidal observation
  sự quan trắc triều
  visual observation
  sự quan trắc bằng mắt
  water level observation
  sự quan trắc mức nước
  sự theo dõi

  Kinh tế

  việc quan sát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X