• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">ə´raiən</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ɔ´raiən</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 11: Dòng 11:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Oxford===
  === Oxford===
  Dòng 24: Dòng 24:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=orion orion] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=orion orion] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=orion orion] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=orion orion] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  16:01, ngày 26 tháng 2 năm 2009

  /ɔ´raiən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thiên văn học) chòm sao O-ri-on
  Orion's hound
  Sao Thiên lang, sao Xi-ri-út

  Chuyên ngành

  Oxford

  N.
  A brilliant constellation on the celestial equator visiblefrom most parts of the earth.
  Orion's belt three bright starsin a short line across the middle of the constellation. Orion'shound Sirius. [ME f. L f. Gk Orion, name of a legendary hunter]

  Tham khảo chung

  • orion : Corporateinformation
  • orion : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X