• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====A Spanish dish of rice, saffron, chicken, seafood, etc.,cooked and served in a large shallow pan. [Catalan f. OF paelef. L patella pan]=====
   

  07:20, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /pai´elə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơm thập cẩm

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X