• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'p&#230;li&#601;</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'p&#230;li&#601;</font>'''/=====
  Dòng 13: Dòng 9:
  =====Như pallium=====
  =====Như pallium=====
  -
  == Oxford==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Pl. of PALLIUM.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Oxford===
   +
  =====Pl. of PALLIUM.=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=pallia pallia] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=pallia pallia] : Corporateinformation
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]

  18:23, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /'pæliə/

  Thông dụng

  Cách viết khác pallium

  Như pallium

  Chuyên ngành

  Oxford

  Pl. of PALLIUM.

  Tham khảo chung

  • pallia : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X