• (Khác biệt giữa các bản)
  ((động vật học) con công trống)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'pi:kɔk</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  07:54, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /'pi:kɔk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con công trống
  con công
  eacock feathers
  Lông công
  proud as a peacock
  như proud

  Nội động từ

  Vênh vang; đi vênh vang; làm bộ làm tịch, khoe mẽ

  Ngoại động từ

  ( to peacock oneself upon) vênh vang; làm bộ làm tịch về, khoe mẽ (cái gì)

  Oxford

  N.

  A male peafowl, having brilliant plumage and a tail (witheyelike markings) that can be expanded erect in display like afan.
  This type of ostentatious display.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X