• /'pi:kɔk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con công trống
  con công
  eacock feathers
  Lông công
  proud as a peacock
  như proud

  Nội động từ

  Vênh vang; đi vênh vang; làm bộ làm tịch, khoe mẽ

  Ngoại động từ

  ( to peacock oneself upon) vênh vang; làm bộ làm tịch về, khoe mẽ (cái gì)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  pavonian , pavonine
  noun
  bird of juno , muster , ostentation , pavo. associated word: pavonine , pride

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X