• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (16:59, ngày 13 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
  =====(viết tắt) pp (ký thay, thay mặt cho)=====
  =====(viết tắt) pp (ký thay, thay mặt cho)=====
  =====(viết tắt) của per procurationem (do sự giúp đỡ, do sự ủy nhiệm)=====
  =====(viết tắt) của per procurationem (do sự giúp đỡ, do sự ủy nhiệm)=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) pp (ký thay, thay mặt cho)
  (viết tắt) của per procurationem (do sự giúp đỡ, do sự ủy nhiệm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X