• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thêm nghĩa)
  Dòng 8: Dòng 8:
  =====Múa xoay tròn (trên đầu ngón chân, gót chân)=====
  =====Múa xoay tròn (trên đầu ngón chân, gót chân)=====
   +
  =====Xoay tròn=====
   +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  14:08, ngày 22 tháng 3 năm 2009

  /¸piru´et/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thế xoay tròn, động tác xoay tròn trên đầu ngón chân, gót chân (diễn viên múa ba lê)

  Nội động từ

  Múa xoay tròn (trên đầu ngón chân, gót chân)
  Xoay tròn

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Spin, whirl, twirl, turn, revolution, pivoting:Antoinette did a beautiful pirouette followed by a pas de chat.
  V.
  Spin, whirl, turn (round), revolve, pivot: He was sohappy that he fairly pirouetted round the room.

  Oxford

  N. & v.
  N. a dancer's spin on one foot or the point of thetoe.
  V.intr. perform a pirouette. [F, = spinning-top]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X