• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">,p&#594;li'pr&#601;&#650;pi,li:n</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">,p&#594;li'pr&#601;&#650;pi,li:n</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 13: Dòng 6:
  =====Polipropilen=====
  =====Polipropilen=====
  -
  == Oxford==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===N.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Oxford===
   +
  =====N.=====
  =====Chem. any of various polymers of propylene includingthermoplastic materials used for films, fibres, or mouldingmaterials. Also called POLYPROPENE.=====
  =====Chem. any of various polymers of propylene includingthermoplastic materials used for films, fibres, or mouldingmaterials. Also called POLYPROPENE.=====

  20:30, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /,pɒli'prəʊpi,li:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Polipropilen

  Chuyên ngành

  Oxford

  N.
  Chem. any of various polymers of propylene includingthermoplastic materials used for films, fibres, or mouldingmaterials. Also called POLYPROPENE.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X