• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:26, ngày 21 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">,p&#594;li'pr&#601;&#650;pi,li:n</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">,p&#594;li'pr&#601;&#650;pi,li:n</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====Polipropilen=====
  =====Polipropilen=====
  -
  ==Chuyên ngành==
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  {|align="right"
  +
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
  === Oxford===
  +
  -
  =====N.=====
  +
  -
  =====Chem. any of various polymers of propylene includingthermoplastic materials used for films, fibres, or mouldingmaterials. Also called POLYPROPENE.=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=polypropylene polypropylene] : National Weather Service
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=polypropylene polypropylene] : Corporateinformation
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=polypropylene polypropylene] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  Hiện nay

  /,pɒli'prəʊpi,li:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Polipropilen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X